เรียนลัด 9วันเทิร์นโปรสู่การเป็นนายหน้ามืออาชีพ
ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
Greenway Station
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Greenway Member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


เรียนลัด 9วันเทิร์นโปรสู่การเป็นนายหน้ามืออาชีพ

TURN PRO Real Estate Agents BLUEPRINT พิมพ์เขียว เรียนลัดสู่การเป็นนายหน้ามืออาชีพ สร้างรายได้เงินล้าน จบหลักสูตรได้ใน 9 วัน
คุณสามารถลงมือทำหาเงินล้านได้จริง สอนโดย...นายหน้ามืออาชีพตัวจริง ทํางานเต็มเวลา ที่สร้างผลลัพธ์รายได้เฉลี่ยเกิน 300,000 บาท /เดือน 


 จัดโดย GreenWay Real Agents Development Center www.thonburi-home.com ร่วมกับ www.nainadee.com

จบแล้ว..ผู้รับการอบรมสามารถเลือกที่จะประกอบอาชีพนายหน้าฯ ด้วยตนเอง หรือเข้าร่วมกับบริษัทนายหน้าใดก็ได้หรือต้องการเข้าร่วมงานกับ RE/MAXGreenWay

วัตถุประสงค์
•เพื่อสร้างตัวแทนนายหน้ามืออาชีพแบบรวดเร็วให้สามารถลงมือทํางานบริการลกูค้าและได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วสามารถทำงานได้ในภาวะปัจจุบัน
•เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่ดีให้กับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนายหน้าฯให้สามารถบริการลกูค้าให้ได้ดีที่สุด
•เพี่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้านการทํางานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถกูต้องอย่างมืออาชีพ

เนื้อหาการอบรม 9 วัน
(Day 1) วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564
การลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลอสังหาฯ
a) หลักการทํางานที่สําคัญ
b) รู้จักกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท
c) งานบริการอะไรบ้างที่นายหน้าฯ ควรทํา
d) รู้คุณค่าของงานที่บริการส่งมอบ
e) บทสนทนาในการเข้าถึงกล่มุ เป้าหมายแต่ละประเภท และ Workshop
f) การตลาดเพื่อให้ได้รับการฝากขายอสังหาฯ
g) วิธีการติดตามงาน
h) ข้อโต้แย้งจากการนําเสนองาน และ Workshop

(Day 2) วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
การคัดเลือกทรัพย์ฝากขาย วันที่ 1
a) วิธีการประเมินราคา และการทํารายงานราคาเปรียบเทียบ (CMA)
b) รู้จักแรงจูงใจในการขายอสังหาฯ
c) 4 แก่นคําถามสําคัญ
d) คําถามเพิ่มเติมเพื่อค้นหาแรงจูงใจประสบการณ์และความคาดหวังของผู้ขาย
e) KPI ที่ใช้พิจารณาในการรับฝากขายอสังหาฯ แต่ละรายการ
f) Workshop การใช้คําถามหาแรงจูงใจ

(Day 3) วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
การคัดเลือกทรัพย์ฝากขาย วันที่ 2
a) Pre Listing และแบบฟอร์มการทํางาน
b) 15 คําถามสําคัญ / Workshop
c) ฝึกการนําเสนอเพื่อให้ได้รับฝากขาย
d) ข้อโต้แย้งในการนําเสนอบริการรับฝากขาย / Workshop

(Day 4) วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
การคัดเลือกทรัพย์ฝากขาย วันที่ 3
a) การคิดค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ / Workshop
b) การเตรียมบ้านให้พร้อมขาย
c) สิ่งที่ต้องรู้เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ขายกําหนดราคาขายที่ใช่ / Workshop 

(Day 5) วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนแบบพิเศษ
a) สัญญาเปิดกับสัญญาปิด อันไหนใช่กว่ากัน
b) ทําความเข้าใจเนื้อหาสัญญาแต่งตั้งตัวแทนแบบละเอียด(สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย)
c) ทําแบบทดสอบความเข้าใจเนื้อหาสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ
d) ข้อโต้แย้งเนื้อหาสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ
e) Workshop การเขียนสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ และรู้จักเอกสารประกอบสัญญาแต่งตั้งที่ช่วยในการเสนอขาย

(Day 6) วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
แผนการตลาด / การรายงานผลการทํางาน
a) ป้ายนนั้นสําคัญไฉน
b) การโปรโมทตนเอง Online
c) การถ่ายรูปให้สวย
d) การถ่ายวีดีโอการนําเสนอ
e) การใช้สื่อในการขายผ่าน Online Marketing
f) การรายงาน อัพเดทผลการทํางานให้ผู้ขาย

(Day 7) วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
การคัดกรองผู้ซื้อ
a) คุณสมบัติของผู้ซื้อตวัจริง
b) 3 ขั้นตอนในการติดต่อกับผู้ซื้อ
c) 3 คําถามสําคัญที่ต้องถามผู้ซื้อ
d) คําถามสําหรับค้นหาแรงจูงใจผู้ซิ้อ
e) ขั้นตอนการพาชมอสังหาฯ
f) แบบฟอร์ม Buyer’s Wish Lists / Work Shop

(Day 8) วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
การเจรจาต่อรองและสัญญาจะซื้อ จะขาย
a) หลักการเจรจาต่อรอง
b) การเจรจาต่อรองด้วยหนังสือเสนอซื้อ
c) การนัดเจรจากับผู้ขาย
d) สัญญาจะซื้อจะขายแบบต่างๆ
e) Workshop การเขียนหนังสือเสนอซื้อf) Workshop การเขียนสัญญาจะซื้อ จะขาย

(Day 9) วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
การติดต่อกับผู้ขายผู้ซื้อ / การโอนกรรมสิทธิ / การบริการหลังการขาย
a) การอํานวยความสะดวกให้ลูกค้า
b) ขั้นตอนการเตรียมเอกสารและติดต่อหน่วยงานต่างๆก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์
c) ขั้นตอนในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สํานักงานที่ดิน
d) บริการหลังการขายเพื่อให้ได้การแนะนําลกูค้าต่อเนื่อง 

วิทยากร : ทีมพี่เลี้ยงที่มีความรู้และประสบการณ์ ทํางานจริง จะมาบอกเทคนิคให้คุณทราบทั้งหมดว่าพวกเขาทํางานอย่างไรจึงหาเงินแสนเงินล้านได้ต่อเดือนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

• อดิศักดิ์ สถิตธํามรงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท RE/MAX GreenWay, คร่ำหวอดในธุรกิจนายหน้าตั้งแต่ปี 2537 ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี มีผลงานการขายกว่า 10,000 กรณีศึกษา

• ปุณยวีร์ ภู่ทอง หัวหน้าทีมฝ่ายขาย RE/MAX GreenWay, ประสบการณ์ด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กว่า 10 ปี ยอดขาย กว่า 1,000 ล้าน การันตรีผลงานด้วยรางวัล Top Producer ผู้ที่มียอดขายมากที่สุดแห่งปีจาก RE/MAX Thailand 3 ปี

• ชานนท์ ชตานนท์ ที่ปรึกษานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ RE/MAX GreenWay, ประสบการณ์ในอาชีพ 17 ปี และผู้สร้างทีม นายหน้า 100 ล้าน

• บุษบง บุญมีเจริญพันธ์ ที่ปรึกษานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ RE/MAX GreenWay ด้วยประสบการณ์ในอาชีพ 17 ปี การันตีผลงาน Top Producer 2018 จาก RE/MAX Thailand ผ่านธุรกรรมนิติกรรมการซื้อขายมามากกว่า 1,000 เคส

การวัดและประเมินผล
1.จํานวนการรับฝากขายอสังหาฯ แบบพิเศษ 5 รายการ ภายในระยะเวลา 60 วัน
2.จํานวนอสงั หาฯ ปิดการขาย 1 รายการ ภายในระยะเวลา 90 วัน

ค่าอบรมสําหรับ 9 วัน ราคา 30,000 บาท (จากราคาปกติ 45,000 บาท)

รับจํากัดเพียง 10 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น เพื่อความละเอียดในการอบรมให้ทุกคนได้รับผลลัพธ์อย่างเต็มที่

บัญขีการโอน: ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่ 090-2-70690-9 ชื่อบัญชี นางอารยา สถิตธำมรงค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 094 661 7964 คุณแหม่ม Line ID: marie.greenway

สถานที่ในการจัดอบรม: อาคารGreenWay Development Centerห้องอบรมชั้น 2 เลขที่ 80 หัวมุม ซอยภาณุวงศ์ 1 ซอยสขุมวิท 117 ถนนสขุมวิท สมทุรปราการสถานที่จัดอบรม

 

 
กิจกรรม

พิธีบวงสรวง สำนักงานแห่งใหม่ RE/MAX GreenWay
OPEN HOUSE สัมมนาอาชีพตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ EP 1
Seminar August 23 2017 article
Seminar March 15 2017
RE/MAX GreenWay Outing Dec, 21-22 2016
กลยุทธ์ประหยัดภาษีถือครองอสังหา
Thailand 2013 Celebrating 20 years
The Star 2012