ทำไมต้อง RE/MAX GreenWay
ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
Greenway Station
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Greenway Member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ทำไมต้อง RE/MAX GreenWay

ความรู้ ความชำนาญ พื้นที่โซนธนบุรี | เชี่ยวชาญงาน ประสบการณ์ 21 ปี | เครือข่ายระดับโลก | WIN - WIN - WIN

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรงไปตรงมา สังคมตัวแทนคุณภาพ | ร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่าย | พลังความร่วมมือร่วมใจ การแบ่งปันความรู้ 

นวัตกรรม ความคิดแปลกใหม่ กับสถานการณ์

 

            

       

         กับขั้นตอนการตรวจสอบบ้าน เอกสาร การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง ราคาที่

         เป็นธรรม ขั้นตอนที่ถูกต้อง และความตรงไปตรงมาไม่มีนอกในใด ๆ 

         และชัดเจนกับการทำสัญญามัดจำที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  

         

 
 กลับด้านบน
 

 

           

         รีแมกนั้นมีประสบการณ์กว่า 40 ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

        ใน ธุรกิจ นายหน้า ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ อย่างมืออาชีพ

        ในตลาด อสังหาริมทรัพย์ รีแมก นายหน้า ขายบ้าน ของเรานั้น

        มีเป้าประสงค์ แห่ง ความสำเร็จ เพื่อการ บริการอย่าง มืออาชีพ

        ให้กับลูกค้าของเราทุกท่าน เรามี แนวคิด ที่สร้าง สายสัมพันธ์

        ระยะยาวกับลูกค้าของเราตั้งอยู่บน รากฐาน แห่ง ความ เชื่อมั่น

        เชื่อถือ ผู้เชี่ยวชาญ และการ ช่วยเหลือ อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

 
 กลับด้านบน
 

 

 

         เราคือแบรนด์ อสังหาฯ ที่มีคนจดจำมากที่สุดอันดับหนึ่งและมีเครือข่ายคุณภาพ

         มีนายหน้าทั้งหมด 100,000 คน และสำนักงานมากกว่า 6,300 แห่งกว่า 95 ประเทศทั่วโลก

         รีแมกเป็นผู้นำด้านการบริการนายหน้า อสังหาฯ ทั่วโลกพร้อมกับประสบการณ์ที่สั่งสม

         มากว่า 40 ปี การทำงานของรีแมกนั้นได้รับการพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วในแต่ละ

         ประเทศ ทั่วโลก    

 
 กลับด้านบน
 

               

                 
        เรายึดมั่นในหลักการ "พอใจกันทุกฝ่าย"  เรารับผิดชอบงานและตรงไป

        ตรงมากับผู้ขาย เราทำให้ผู้ซื้อเขาสะดวกสบายและมั่นใจในการซื้อ 

        การซื้อขายแต่ละครั้ง เราทำหน้าที่เป็นผู้ส่งผ่านข้อมูล และอำนวยความ

        สะดวกสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งสองฝ่าย หลักคิดง่าย ๆ ธรรมดาๆ ของเรา

        คือทั้งสองฝ่ายต้องพอใจในการซื้อขายกัน เท่านั้นเราก็พอใจ ไม่เร่งรัด 

       ไม่โกหก ไม่ปิดบัง ไม่ตีหัวเข้าบ้าน มองกันยาว ๆ ว่า เขาจะเป็นลูกค้าเราไปตลอดชีวิตได้ 

 
 กลับด้านบน
 

       

        เป็นดีเอ็นเอ (DNA) ขององค์กรนี้มากว่า 20 ปีแล้ว เป็นคุณค่าที่ผู้นำ

        องค์กรนี้ยึดถือ เราเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย 

        ที่ควบคุมความประพฤดิ และจรรยาบรรณ และเราก็ตั้งใจเป็นนาย

        หน้าที่ดี ยึดถือเป็นอาชีพสุจริต  ให้แตกต่างจากนายหน้าทั่วไปที่มี

        ภาพพจน์ไม่ดีในเรื่องต่างๆ

 
 กลับด้านบน
  

 

                 

        คุณภาพทั้งในเรื่องงาน และในเรื่องจิตใจ ตั้งแต่คัดสรรคนเข้ามา ที่มีความคิด จิตใจ 

        คล้ายกันกับวัฒนธรรมองค์กร และมาอบรม พัฒนาจิตใจ ถ่ายทอดแนวคิดให้ ตลอดเวลา

        แนวคิดของเราคือ เรายอมเป็นสังคมคนกลุ่มเล็กที่มีคุณภาพ มากกว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่

        ที่ควบคุมคุณภาพตัวแทนไม่ได้ คำของ อจ.โสภณ พรโชคชัย พูดว่า ไม่พายเรือให้

        โจรนั่งและไม่ให้โจรพายเรือให้นั่งด้วย - เราชอบแบบนั้น 

 
 กลับด้านบน
 

 

             
       
เราขอเป็น "นายหน้าจิตใจดี" ที่มีนโยบายชัดเจนในการ ร่วมมือร่วมใจกับ

       ทุกฝ่ายและยินดีเสนอผลประโยชน์ตามเหมาะสมกับงาน ทั้งกับเครือข่าย ERA

       ทั่วไทยกว่า 600 คน และให้กับนายหน้าอื่น ๆ  หรือผู้ที่ชี้ช่องผู้ซื้อได้ ทั้งนี้เพื่อ

       ให้คนขายขายบ้านได้เร็ว และคนซื้อได้บ้านที่เหมาะสมกับเขา 

 
 กลับด้านบน
 

 

        
                 
         การขายต้องใช้พลังงาน 100% ที่นี่เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ เราเน้นให้ทุกคน

       เห็นคุณค่าตนเอง พัฒนาตนเองให้มีความรู้  เพื่อส่งมอบความรู้ การบริการ ที่ดี

       เยี่ยมให้กับลูกค้า    

 
 กลับด้านบน
 

 

        
           นอกเหนือจากสื่อการตลาด เช่นป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ อีเลคโทรนิค ต่างๆ

        แล้ว ERA ยังเป็นรายแรกเสมอมา ในการคิดค้น บริการ นวัตกรรมใหม่ ๆ 

        ตลอดเวลา (post นวัตกรรม)    

 
 กลับด้านบน