ReadyPlanet.com
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Greenway Member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


โครงข่ายถนน ง3
แนวผังเมือง ง3 เชื่อมต่อถนนสุขสวัสดิ์ - พระรามที่ 2 - ถนนสามแยกตากสิน - ถนนเพชรเกษม - ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้


ง3 สร้างโครงข่ายคล่องตัว ที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก

 

วิกฤตจราจร

ปัจจุบันการเดินทางเชื่อมระหว่างถนนสุขสวัสดิ์ไปถนนพระรามที่ 2 และถนนสายแยกตากสิน – เพชรเกษม ต้องผ่านแยกดาวคะนองและแยกมไหสวรรค์ ซึ่งทั้งสองแยกดังกล่าวมีปริมาณการจราจรสูงในชั่วโมงเร่งด่วน ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ที่อยู่ระหว่างถนนสุขสวัสดิ์ ถนนพระรามที่ 2 และถนนสายแยกตากสิน – เพชรเกษมนั้น ยังขาดเส้นทางโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงถนนสายหลักทั้ง 3 สาย เพื่อรับและกระจายติดขัดเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเปิดใช้บริการ ยิ่งทำให้ปริมาณการจราจรจากถนนพระรามที่ 3 และถนนปู่เจ้าสมิงพรายมุ่งมายังถนนสุขสวัสดิ์มีปริมาณสูงมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นการเพิ่มโครงข่ายต่อเนื่องกับโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับถนนสายหลักอื่นๆ ในพื้นที่บริเวณนี้ จึงมีความจำเป็นด้วยการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางบนนถนนสายหลักมีความคล่องตัวและต่อเนื่องมากขึ้น เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี

กรุงเทพมหานครจึงได้ริเริ่ม โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ง3 เชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ พระรามที่ 2 – ถนนสามแยกตากสิน ถนนเพชรเกษม ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ ในการรองรับการเดินทาง และเสริมโครงข่ายฝั่งตะวันตกของพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนล่างและกรุงเทพฯ ตอนบนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยช่วยให้การเดินทางบนถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนเพชรเกษม ถนนพระรามที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบขนส่งอื่นๆ ในพื้นที่มีความคล่องตัว เกิดความต่อเนื่อง และยังจะพัฒนาพื้นที่ปิดล้อมที่ยังขาดโครงข่ายถนนสายรองช่วงถนนพระรามที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ และถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกด้านใต้)อีกด้วย

  แม้ในกฎกระทรวงได้กำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
  
พ.ศ.2549 ข้อ 39 เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดง
  โครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฏกระทรวง
ได้กำหนดให้ถนนสาย ง
  มีขนาดเขตทาง
35 เมตร แต่อย่างไรก็ตามในการพัฒนาโครงการ จะ
  พิจารณาเขตทางให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการจราจร ระบบขนส่ง
  มวลชน ทางเท้า
ทางจักรยาน รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวย
  ความสะดวกต่างๆ ด้วย

ต่อเชื่อมการเดินทาง หลากหลายรูปแบบ

การสร้างถนนโครงการจะช่วยลดความหนาแน่นของปริมาณจราจรบนถนนสายหลักที่ต่อเนื่องกัน รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีแนวคิดในการแบ่งระบบการขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ที่มีแนวคิดในการแบ่งระบบการขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และพื้นที่ต่อเนื่องออกเป็นเส้นทางหลักและเส้นทางเสริม (Trunk route and Feeder route)ซึ่งกำหนดให้ระบบขนส่งทางราง (รถไฟและรถไฟฟ้า)ทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลัก ส่วนระบบรถประจำทางและระบบเรือโดยสารเป็นเส้นทางเสริม

ในอนาคตข้างหน้าเส้นทางสาย ง3นี้จะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อการเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้งระบบรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) และระบบเรือโดยสาร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้จักรยานในการเชื่อมต่อการเดินทางไปสู่ระบบอื่นๆ


 
แนวเส้นทางที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน

 แนวเส้นทางของโครงการที่เหมาะสมที่สุดแบ่งเป็น 3 ตอนโดยตอนที่ 1 (ถนนสาย ง3) มีจุดเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขสวัสดิ์กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมไปทางทิศตะวันตกผ่านถนนประชาอุทิศ ถนนพุทธบูชา ไปบรรจบกับถนนพระรามที่ 2 ตอนที่ 2 (ถนนสาย ง2) มีจุดเริ่มต้นจากแนวถนนสาย ง3 บนถนนพระรามที่ 2 ผ่านถนนเอกชัย ถนนกัลปพฤกษ์ข้ามคลองภาษีเจริญ บรรจบกับจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 1 กับถนนเพชรเกษม ส่วนตอนที่ 3 (ถนนสาย ค6) เชื่อมต่อกับถนนสาย ง3 และถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ (กาญจนาภิเษก)เขตจอมทองและบางขุนเทียน

เขตทุ่งครุ

เขตภาษีเจริญ

เขตราษฎร์บูรณะ

 

 
 
บทความเกี่ยวกับบ้านมือสอง

เรื่องของบ้านมือสอง article
บ้านมือสองกับรอยแตกร้าว
การป้องกันภัยจากการโจรกรรมในบ้าน
ประกาศขายบ้านมือสอง
ถนนสุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศCopyright © 2015 All Rights Reserved.

97 อาคารชัยกูลทาวน์เวอร์ชั้น 1 หมู่ 9 ถนนพระราม 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 02-840-2224, 081-751-0102 | โทรสาร : 02-840-2029 
 

                                                   ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ GreenwayThonburi Home Servicesซื้อขายบ้านมือสอง สมาชิกสมาคม นายหน้า อสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย Thonburi Home Services  ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท กรีนเวย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด : Thonburi-home.com
ศูนย์รวม บ้านมือสอง ฝั่งธนบุรี รับฝากขายบ้านมือสอง ซื้อขายบ้านมือสอง โฆษณาฟรี
บริษัทตัวแทน ตัวแทนนายหน้า Greenway Thonburi Home Services
อสังหาริมทรัพย์ ซื้อบ้าน ขายบ้านมือสอง อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท ฝั่งธนบุรี
ดำเนินธุรกิจ ตัวแทนนายหน้า ตัวแทนขายบ้าน เป็นคนกลางประสานประโยชน์
ระหว่าง ผู้ต้องการ ซื้อบ้าน และผู้ต้องการ ขายบ้าน
บ้าน บ้านมือสอง รับฝากขายบ้านมือสอง บ้าน ที่ดิน บ้าน ฝั่งธนบุรี
ซื้อขายบ้าน ขายบ้าน ขายที่ดิน ขายบ้านมือสอง
และ บริการ ผู้ต้องการ ขายบ้านมือสอง บริการ รับฝากขายบ้านมือสอง
ที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท ฝั่งธนบุรี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก่อน ท่านสามารถประกาศ ซื้อขายบ้านมือสอง ขายบ้าน ที่ดิน บ้านเดี่ยว
บ้านมือสอง บ้านจัดสรร บ้านเช่า คอนโด และ อสังหาริมทรัพย์ ได้ทุกประเภท


              กรีนเวย์ พร็อพเพอร์ตี้ | การซื้อบ้าน รับฝากขายบ้านมือสอง | ติดต่อบริษัท | สมัครงาน | ผังเว็บไซต์ | ประกาศขายบ้านฟรี